Basic Principles in Occupational Hygiene

gigi_metod-3-gigiena-truda

Occupational Hygiene

zakon-o-sanitarno-epid-blagopol-2015-guz

Особенности развития профессионального стресса у врачей разных с

трудовой кодекс

УП_Руководство_к_лабораторным_занятиям_по_гигиене_труда_МЛ

001-1-ДАВОЛАШ ТАЪТИЛИ БЕРИЛГАН БЕМОРЛАР

001-Тиббий муассасага келганларни кайд журнали

002- ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҲОМИЛАДОРЛАРНИ ВА ТУҚҚАН

003 БЕМОРНИНГ ТИББИЙ БАЁННОМАСИ №

003-1 -ҲОМИЛАДОРЛИКНИ ВАҚТИДАН ОЛДИН ТУГАТИШ

004-ОРТИБ ҚОЛГАН ҚОН ВА ҚОН ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИНИ ЙЎҚОТИШ.

005 Реанимация (хона) ва интенсив терапия бўлимидаги беморни динамик кузатув картаси

006 Наркоз варақаси № –

007-БЕМОРНИНГ КЕЛИБ КЕТИШИ ВА ШИФОХОНАНИНГ ЎРИН ФОНДИНИу

008 -ШИФОХОНАДАГИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИНИ ҚАЙД ЭТИШ

009-трансфузион воситалар

010- ТУҒРУҚ БЎЛИМИДА ТУҒРУҚЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ

011- Амбулатор гемодиализдаги беморнинг тиббий баённомаси №

012-ПАТОЛОГО-АНАТОМИК ТЕКШИРИШ УЧУН ЁРИЛГАН МУРДАЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ ..

013-ПАТОЛОГО-АНАТОМИК ТАДҚИҚОТ БАЁНИ №___.

014- ПАТОЛОГО-ГИСТОЛОГИК ТАДҚИҚОТ УЧУН ЙЎЛЛАНМА.

014-1 СЕКЦИОН МАТЕРИАЛ ПАТОЛОГО-ГИСТОЛОГИК ТЕКШИРИШЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ.

014-2 БИОПСИЯ ВА ОПЕРАЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ ЮЗАСИДАН ТЕКШИРИШЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ

015 МУРДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА ОЛИБ КЕТИЛИШИНИ

016 Шифохона бўлими, кундузги шифохона ёки ихтисослигига кўра ўринлар фондини

027- 2 Б А Ё Н Н О М А

027-1 Ёмон сифатли ўсма хасталиги бор шифохона

034 -Муолажа хонасида қон намуналари олишни қайд этиш журнали

047 Тиббий жиҳоз ва асбоб- ускуналарни стерилизация бўлимларига топшириш ва зарарсизлантиришни қайд этиш журнали

066 ШИФОХОНАДАН ЧИҚАРИЛГАНЛАРНИНГ СТАТИСТИК КАРТАСИ

066-1 Руҳий касалликлар (наркологик) шифохонасидан чиқарилган беморнинг

096 ТУҒРУҚЛАР БАЁННОМАСИ №

097 ЧАҚАЛОҚНИНГ РИВОЖЛАНИШ БАЁННОМАСИ

102 Чақалоқлар бўлими журнали

024 -2.Акушер-гинекологнинг(доя) кундалик журнали

024. Амбулатория-поликлиника муассасасига келганларни кайд этиш журнали

024-1. Шифокорнинг кундалик кабул журнали

025 -1.Чукурлаштирилган тиббий курик картаси

025.Амбулатор тиббий карта

025-2.Якуний (аник) ташхисларни кайдлаш учун статистик талон.

025-3.УАШ, терапевт,педиатр диспансер назорат амбулатор тиббий картаси

025-4.Жаррох диспансер назоратининг амбулатор тиббий картаси

025-5.Эндокринолог диспансер назоратининг амбулатор тиббий картаси

025-6.Отоларинголог диспансер назоратининг амбулатор тиббий картаси

025-7.Неврапатолог диспансер назоратининг амбулатор картаси

025-8.Офтальмолог диспансер назоратининг амбулатор картаси

025-9.Фтизиатр-пульмонолог диспансер назорати амбулатор картаси

025-10.Венерологик касали бор беморнинг амбулатор тиббий картаси

025-11.Замбуругли касаллик билан касалланган беморнинг амбулатор тиббий картаси

025-12.Рухий ва хулк атвори бузилган беморнинг амбулатор тиббий картаси.

030-1.Рухий касаллиги бор беморнинг диспансер кузатув назорат картаси

030-2.Психоневрологик муассасанинг диспансер руйхатидан учирилган бемор учун статисти талон

030-3.Диспансер кузатув картасига (онко) назорат картаси

030-4.Сил касалига карши муассаса контингентини диспансер кузатув назорат картаси

030-Диспансер кузатувининг назорат картаси

031.Уйдаги тугишни кайд этиш журнали

032.Худуд паспорти

033.Оила паспорти

034-1.Муолажа хонасида кон намуналари олишни кайд этиш журнали

039. Амбулатор поликлиника муассасаларига, уйларга врач катновларининг кайдлов билдиришномаси

039-1.Шифокор стоматологнинг стоматология шифохонаси, булим ва хона ишлари юзасидан йигма маълумоти

043.Тиббий маълумотнома (чет эл фукаролари учун)

044.Чет элга кетаётганлар учун тиббий маълумотнома

045.Оила хамширасининг кундалик фаолият журнали

047-1.Асбоб-ускуналарни кабул килиш ва зарарсизлантириш журнали

053.Харбий хизматга чакирилувчининг даволаниш картаси

059-1.Муолажаларни кайд этиш журнали

060.Юкумли касалликларни кайд этиш журнали

061.Мурожаатларни кайд этиш журнали

063.Профилактик эмлаш картаси

064.Эмлашни кайд этиш журнали

072.Санатор-курорт карта

083.Давлат автоинспекциясига топшириш учун тиббий маълумотнома

083-1.Хайдовчи ва хайдовчиликка даъвогарларни автотранспорт ва шахар электротранспорт башкаришга яроклилик

086.Тиббий маълумотнома (маслахатчи шифокор мутахассиснинг тиббий хулосаси) Олий укув юртлари, лицей, коллежларга кирувчи

086-2.Кариялар ва ногиронлик олганлар

111.Хомиладор ва туккан аёлнинг индивидуал картаси

027.Тиббий муассасадаги беморнинг тиббий баённомасидан кучирма

034.Муложа хонасида кон намуналари олишни кайд килиш журнали

035.Шифокорлик маслахат комиссиясининг хулосаларни ёзиш журнали

036.Мехнатга лаёкатсизлик варакларни кайдлаш журнали

037.Йулланма алмашиш варакаси

038.Тиббиёт ходимларининг ахоли уртасида соглом турмуш тарзини шакллантириш буйича утказган тадбирларининг кайд этиш журнали

040.Улим гувохномасини кайд этиш журнали.

040-1.Перинатал улим гувохномасини кайд этиш журнали

041.ЭКГ текширувларини кайд этиш журнали

042.КТ ва МРТ текширувларини кайд этиш журнали

046.Бемор парвариши буйича хамширалик жараёни варакаси

047.Тиббий жихоз ва асбоб ускуналарни зарарсизлантиришни кайд этиш ва марказий стерилизация булимларига топшириш журнали

048.Эндоскопик текширувларни кайд этиш журнали

049.Физиотерапия хамширасининг кундалик кабул журнали.

049-1.Упка хажмини улчаш

050.Рентген текширувларни кайд этиш журнали

051.Ультратовуш текширувларни кайд этиш журнали.

054.ЭФГДС текширувини кайд этиш журнали

055.Колоноскопия текширувларини кайд этиш журнали

057.Ички ишлар ходимлари билан курикланиши керак булган таносил касалликлар шифохонасига даволаниш учун йулланма 058.Юкумли касаллик, озик-овкатдан уткир, касига кура иш жойида захарланиш, эмланганида узгача реакциялар хакида тезкор хабар

059 -2.Тиббий ёрдам курсатиш постидан фойдаланган бюджет дори воситаси

060.Юкумли касалликларни кайд этиш журнали

064_1.Эмлашни кайд этиш журнали

074.Шифохонага ва тез тиббий ёрдамга (103) келган амбулатор беморларни кайд этиш журнали

088.ТМЭКга йулланма

089_()~1

090.Хаётида биринчи бор саратон касаллиги ёки бошка ёмон сифатли усма ташхиси куйилган бемор хакида хабар

091.Хаётида биринчи марта накомания ташхиси аникланган бемор хакида хабар

100.Шифохона, амбулатор, сртки, вафотидан кейинги суд-психиатрик экспертизасининг далолатномаси

101.Судланганнинг психиатрик далолатномаси

105.Шифохона ва амбулатор суд-психиатрик экспертизаларини кайдлаш журнали

113.Амбулатория-поликлиника муассасаси ва тугрук булимининг алмашиш картаси.

017.Хомила хромосом синдромига пренатал инвазив муолажа утказиш учун ихтиёрий розилик билдиришномаси.

018.Хомила хромосом синдромига пренатал инвазив муолажа утказишни рад этиш билдиришномаси

019.1 триместр пренатал биокимёвий скрининг хулосаси

020.1 триместрда пренатал ультратовуш скрининг текширувининг хулосаси

021.Хомила хромосом синдромига пренатал инвазив муолажа хулосаси

022.Неонатал скрининг тахлили

023.Тандем масс-спектрометрия тахлили

026.Кариотип тахлили

028.Тер синамаси тахлили

059-3- тез тиббий ёрдам муассасаларида

061. Мурожатларни кайд килиш журнали

062.Тез тиббий ёрдам чакирув картаси

065.Кузатув варакаси

067.Кундалик подстанция иши

068.Фавкулотда вазиятларни хисобга олиш журнали

069.Тез тиббий ёрдам станцияси хабарномаси варакаси

070. Чакирув талони

071-ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ №

073-Суд-тиббий текширув

075-СУД–ТИББИЙ ЛАБОРАТОРИЯ ВА МУТАХАССИС МАСЛОҲАТИГА ЙЎЛЛАНМА ДАЛОЛАТНОМАСИ

076-СУД–ГИСТОЛОГИК ТЕКШИРУВГА ЙЎЛЛАНМА

077-ТАНАТОЛОГИЯ БЎЛИМИДА МУРДАЛАРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ

078-СУД–ТИББИЙ АМБУЛАТОРИЯДА ШАХСЛАРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ

079-Қ А Й Т А, К О М И С С И О Н, К О М П Л Е К С ВА МУРАККАБ

080-СУД БИОЛОГИК БЎЛИМДА АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАРНИ ВА УЛАРГА

081-СУД БИОЛОГИК БЎЛИМДА МУРДА ҚОНИ, СУРТМА ВА ТИҚИМЛАР

082-СУД–ГИСТОЛОГИК БЎЛИНМАДА МАТЕРИАЛ ВА ҲУЖЖАТЛАРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ

084 КИЙИМ, АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАР, ҚИММАТБАҲО БУЮМЛАР

085-СУД–КИМЁ БЎЛИМИДА АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАР ВА

087-СУД–КИМЁ БЎЛИМИДА ТИРИК ШАХСЛАРДАН НАРКОЛОГИК ТЕКШИРУВЛАРНИ РУЙҲАТГА ОЛИШ ЖУРНАЛИ

092-ТИББИЙ КИРМИНАЛИСТИКА БЎЛИМИДА АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАР ВА УЛАРГА ТЕГИШЛИ ҲУЖЖАТЛАРНИ РУЙҲАТГА ОЛИШ

093-Донорнинг текширилиши ҳақида

094-МАЪЛУМОТНОМА____________ рақамли

095-ДОНОРЛАРДАН ЦИТАФЕРЕЗ УСУЛИ БИЛАН ТРОМБОКОНЦЕНТРАТ

098-Донорларни стафилококк анотоксин билан

099-ДОНОРНИ ЭМЛАШ БЎЙИЧА ҚИЛИНГАН ИШЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШ БИЛДИРИШНОМАСИ

104-ДОНОРЛАРНИНГ ҲИСОБОТ КУНДАЛИГИ

107-ҚОН ТАЙЁРЛАШНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

108-ПЛАЗМАФЕРЕЗ УСУЛИ БИЛАН ТАЙЁРЛАНГАН ПЛАЗМАНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

109-ЭРИТМА ВА ПРЕПАРАТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН КЕЛТИРИЛГАН

110-ШИША ИДИШ ВА ПЎКАКЛАРНИНГ ТОЗАЛИК СИФАТИНИ

112-ТНБ ТАҚДИМ ЭТГАН МАҲСУЛОТЛАРНИ ВИЗУАЛ НАЗОРАТДАН

114-Консерваланган қон ва унинг компонентларини

115-Қонни бруцеллёзга серологик текшириш (Хедельсон реакцияси ).

116-ҲАВОНИ МИКРОБИОЛОГИК ТЕКШИРИШ ЖУРНАЛИ

117-Дорихона эритмаларини стерилликка текшириш м

118-Изоиммун донорларда антистафилококк антителолар титрини

119-Материалларни стерилликка текшириш журнали.

120-ФАОЛ ДОНОРНИНГ ШАХСИЙ КАРТАСИ

121-Заҳирадаги донор картаси

122-АВО тизимидаги стандарт зардобни тайёрлаш учун келган маҳсулотни

123-АВО тизими бўйича тайёрланган стандарт нусхали зардобни рўйхатдан ўтказиш

124-Резусга қарши (реагент. реактив) стандарт зардоб тайёрлаш учун

125-Резусга қарши тайёрланган(реагент,реактив) стандартли зардобни рўйҳатга олиш

126-ЭРИТМАЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ЖУРНАЛИ

127-ЭКПЕДИЦИЯ БЎЙИЧА ҚОН, УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ, ПРЕПАРАТЛАРИ

128-АНАЛИТИК ПАСПОРТ № ________________

129-ТЕХНИКА НАЗОРАТИ БЎЛИМИ ВА ДАВЛАТ НАЗОРАТИ.

130-АРХИВДАГИ НАМУНАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ВА УЛАРНИ НАЗОРАТ

132-Комиссия иштирокида қон олишни қайд этиш журнали

133-Буюртмаларни қабул қилиш журнали.

134-Қон компонентлари ва препаратларини берилишини

135-ЭКСПЕДИЦИЯГА БЕРИЛГАН МАҲСУЛОТНИ

136-BIOBEAM GM-2000 аппаратида нурлатилган қон компонентлари

137-Абсолют яроқсиз қон компонентларини йўқ қилиш журнали.

189-Қон таҳлили натижаларини қайд қилиш журнали

198-СПЕРМОГРАММА

205-ДУОДЕНАЛ ШИРАСИ ТАҲЛИЛИ

212-ГЛЮКОЗА БОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ҚОН

223-ИММУНОГЛОБУЛИН ТАҲЛИЛИ

230-ҲАВОЛИ, БУҒЛИ СТЕРИЛИЗАТОРЛАР ИШИНИ НАЗОРАТ ЭТИШ ЖУРНАЛИ

234-ШИФОКОР – ЛАБОРАНТНИНГ ҲАР КУНЛИК ИШИНИ ҲИСОБ ЭТИШ ВАРОҒИ

237-Изосерологик текшириш (АВО тизими бўйича қон гуруҳи, резус-мансублиги, тўлиқ бўлмаган шаклдаги иммун таначалар тахлил)

239-БЕМОРНИНГ ДИСПАНСЕР – НАЗОРАТ КАРТАСИ

240-ОИВ инфекцияси тасдиқланган беморларни диспансер назоратига олиш ЖУРНАЛИ

241-Аноним хонага мурожаат этганлар шахслардан қон олишни қайд қилиш ЖУРНАЛИ

242-ОИВ инфекцияли беморларга АРВ препаратларини тарқатиш ва хисобга олиш ЖУРНАЛИ

243-ОИВ инфекциясига полимераза занжирли реакция (ПЗР-ДНК,ВЮ) усулида текширилган ЖУРНАЛИ

244-ОИВ инфекцияли беморларни иммунологик (СД4 хужайралар)га текширувларни қайд этиш ЖУРНАЛИ

245+ДАВЛАТ САНИТАРИЯ НАЗОРАТИГА ОЛИНГАН ОБЪЕКТЛАРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ЖУРНАЛИ

255+ЖАРИМА СОЛИНГАНЛИГИ ҲАҚИДАГИ ҚАРОРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ЖУРНАЛИ

258+ИШДАН ЧЕТЛАТИШ ТЎҒРИСИДАГИ ТАКЛИФ

266+ИЧИМЛИК СУВИНИ ТЕКШИРИШ БЎЙИЧА _______ – СОНЛИ БАЁННОМА (протокол)

278+ПОЛИМЕР ВА БОШҚА АШЪЁЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН МАҲСУЛОТЛАРНИ ТЕКШИРИШ БЎЙИЧА БАЁННОМА 291+ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ЎЧОҒИДА ЎТКАЗИЛГАН ДЕЗИНФЕКЦИЯНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ЖУРНАЛИ

306+СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ БРУЦЕЛЛЁЗГА СЕРОЛОГИК ТЕКШИРИШУВНИ ҚАЙД ЭТИШ ЖУРНАЛИ

326+САНИТАРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ НАЗОРАТИДАГИ ОБЪЕКТЛАРНИ РЎЙҲАТГА ОЛИШ ВА ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ҚАЙД ЭТИШ ЖУРНАЛИ

338-ЎТКАЗИЛГАН РАДИОМЕТРИК ЎЛЧОВ БЎЙИЧА _____ -СОНЛИ БАЁННОМА (Протокол)

347-АЖРАТИЛГАН О1 СЕРОГУРУҲ га МАНСУБ ВАБО ВИБРИОНИ КУЛЬТУРАЛАРИНИНГ ТАВСИФНОМАСИ ЖУРНАЛИ

351-01 гуруҳга мансуб вибрионларни текшириш натижаси

354-ШТАММЛАРНИ БЕРИШНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

358-ШТАММЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

362-БИРЛАМЧИ РАЙОН СЕКТОРЛАРИНИ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИ

25.12.2017 й № 777 буйрук

ССВ нинг 2017 йил 25 декабрдаги 777-сонли буйруғи 2-илова