Ўқув ишлари

Кафедрада тиббий-профилактика факультетининг бакалавр йўналиши 3, 4 ва 5-босқич талабалари ўқитилади, шунингдек Гигиена мутахассислиги бўйича 5А510301-Гигиена (меҳнат гигиенаси) ва 5А510301- Гигиена (коммунал гигиена) магистрлари, Коммунал ва меҳнат гигиенаси мутахассислиги бўйича клиник ординаторлари тайёрланади.

Илмий ишлар

КОММУНАЛ ВА МЕХНАТ ГИГИЕНА КАФЕДРАСИНИНГ ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШИ Kafedraning ilmiy jamoatchilik salomatligini va atrof-muhit, shart-sharoitlar va mehnat jarayonining tashkil optimallashtirish kuchayib va ​​mehnat jadalligini, sog’liqni saqlash va takomillashtirish kamaytirishga qaratilgan ilmiy asoslangan profilaktika tadbirlarini bir majmuini ishlab chiqish himoya qilish uchun profilaktika chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun gigienik standartlarga ilmiy ta’minlashni o’z ichiga oladi O’zbekiston Respublikasi sanoatini ayrim…