Ўқув ишлари

Мажмуалар: Kommunal gigiyena majmua 12.02.18 Mehnat gigiyena majmua 12.02.18 КОММУНАЛ ВА МЕҲНАТ ГИГИЕНА КАФЕДРАСИДА ФАНЛАРДАН ТАЪЛИМ БЕРИШ «Коммунал гигиена» фанидан тиббий профилактика факультетининг III, IV, V ва VI курсларига таълим берилади. Коммунал гигиена фани ўқитишдан мақсад–ахоли саломатлигини мустахкамлаш мақсадида табиатнинг салбий ва антропоген омиллари билан боғлиқ холда келиб чиқадиган хасталикларни олдини олиш учун ахоли турар…

Илмий ишлар

КОММУНАЛ ВА МЕХНАТ ГИГИЕНА КАФЕДРАСИНИНГ ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШИ Kafedraning ilmiy jamoatchilik salomatligini va atrof-muhit, shart-sharoitlar va mehnat jarayonining tashkil optimallashtirish kuchayib va ​​mehnat jadalligini, sog’liqni saqlash va takomillashtirish kamaytirishga qaratilgan ilmiy asoslangan profilaktika tadbirlarini bir majmuini ishlab chiqish himoya qilish uchun profilaktika chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun gigienik standartlarga ilmiy ta’minlashni o’z ichiga oladi O’zbekiston Respublikasi sanoatini ayrim…